Aluminium

Aluminium (lub Aluminium) (symbol atomowy: Al, liczba atomowa: 13) jest pierwiastkiem bloku P, grupy 13, okresu 3 o masie atomowej 26,9815386. Jest trzecim najobficiej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej i najobficiej występującym pierwiastkiem metalicznym. Aluminiowy model Bohra, Nazwa aluminium wywodzi się od…