Aluminium

Aluminium (lub Aluminium) (symbol atomowy: Al, liczba atomowa: 13) jest pierwiastkiem bloku P, grupy 13, okresu 3 o masie atomowej 26,9815386. Jest trzecim najobficiej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej i najobficiej występującym pierwiastkiem metalicznym. Aluminiowy model Bohra, Nazwa aluminium wywodzi się od…

Magnez

Magnez jest o jedną trzecią lżejszy od aluminium i poprawia właściwości mechaniczne, produkcyjne i spawalnicze aluminium, gdy jest stosowany jako środek stopowy. Wysoka czystość (99,999%) Cel rozpylania magnezu (Mg)Służy do budowy samolotów, satelitów i rakiet. Związki magnezu , głównie tlenek magnezu ,…

O sześciowodzie azotanu magnezu

Azotan magnezu jest wysoce rozpuszczalnym w wodzie krystalicznym źródłem magnezu do zastosowań kompatybilnych z azotanami i niższym (kwaśnym) pH. Związki azotanowe są na ogół rozpuszczalne w wodzie. Materiały azotanowe są również środkami utleniającymi. Po zmieszaniu z węglowodorami związki azotanowe mogą tworzyć palną mieszaninę. Azotany są doskonałymi…

Chlorek tionylu

Właściwości chemiczne chlorku tionylu, zastosowania, produkcja Chlorek tionylu w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem jest bezbarwną lub bladożółtą cieczą o ostrym zapachu. Ma gęstość względną 1,676, temperaturę topnienia -104,5 ℃ i temperaturę wrzenia 78,8 ℃. W kontakcie z wodą łatwo rozkłada się…