O sześciowodzie azotanu magnezu

Azotan magnezu jest wysoce rozpuszczalnym w wodzie krystalicznym źródłem magnezu do zastosowań kompatybilnych z azotanami i niższym (kwaśnym) pH. Związki azotanowe są na ogół rozpuszczalne w wodzie. Materiały azotanowe są również środkami utleniającymi. Po zmieszaniu z węglowodorami związki azotanowe mogą tworzyć palną mieszaninę. Azotany są doskonałymi…