Metyloamina, Bezwodna

Bezbarwny gaz lub ciecz. Ostry rybi zapach przypominający zapach amoniaku. Ciecz wrze w temperaturze 20,3°F, dlatego szybko odparowuje, gdy nie jest ograniczona. Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się na nisko położonych obszarach. Łatwo zapala się w większości warunków. W…