Chlorek tionylu

Właściwości chemiczne chlorku tionylu, zastosowania, produkcja Chlorek tionylu w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem jest bezbarwną lub bladożółtą cieczą o ostrym zapachu. Ma gęstość względną 1,676, temperaturę topnienia -104,5 ℃ i temperaturę wrzenia 78,8 ℃. W kontakcie z wodą łatwo rozkłada się…