Imidazol

2-karboksylany imidazol(in)ium jako N-heterocykliczne prekursory karbenu do syntezy katalizatorów metatezy rutenu drugiej generacji

Pięć dobrze znanych katalizatorów rutenowo-N-heterocyklicznych karbenów (NHC) do metatezy olefin i reakcji pokrewnych, w tym katalizatory Grubbsa i Hoveydy-Grubbsa drugiej generacji, zostało przygotowanych przez wymianę fosforanów między kompleksami rutenowo-benzylidenowymi lub indenylidenowymi pierwszej generacji a NHC wytworzonymi w situ po termolizie 2-karboksylanów imidazol(in)ium. Ponieważ N-heterocyklicznych karbenów addukty dwutlenku węgla (NHC⋅CO 2 ) są stabilne związki obojnacze, które mogą być przechowywane, obsługiwane i bez szczególnych środków ostrożności, to procedura jest szczególnie atrakcyjna z praktycznego punktu widzenia. Przebiegi reakcji były dogodnie monitorowane przez 31Spektroskopia P NMR i warunki doświadczalne zostały starannie dostosowane, aby w krótkim czasie uzyskać wysokie wydajności czystych produktów.