Bezwodnik ftalowy


Narażenie zawodowe na bezwodnik ftalowy może nastąpić poprzez kontakt skórny z tym związkiem w miejscach pracy, w których jest on produkowany lub stosowany. Dane z monitoringu wskazują, że ogólna populacja może być narażona na bezwodnik ftalowy poprzez wdychanie otaczającego powietrza, spożycie żywności i wody pitnej oraz kontakt skórny z tym związkiem i innymi produktami zawierającymi bezwodnik ftalowy.

Narażenie środowiskowe
W wyniku produkcji i stosowania bezwodnika ftalowego został uwolniony do środowiska poprzez różne strumienie odpadów. Bezwodnik ftalowy został zidentyfikowany w odpadach przemysłowych , spalinach z silników Diesla , produktach poliuretanowych oraz na składowiskach odpadów niebezpiecznych .