Azotan magnezu

Azotan magnezu – Mg(NO3)2

Co to jest azotan magnezu?

Mg(NO 3 ) 2 jest nieorganiczną azotanową solą magnezu o nazwie chemicznej Azotan magnezu.

Azotan magnezu jest również nazywany diazotanem magnezu lub Magniosanem lub Nitromagnezytem (sześciowodzian) . Jest szeroko stosowany w pirotechnice.

Dwuazotan magnezu jest higroskopijnym, krystalicznym białym ciałem stałym . Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz etanolu i występuje naturalnie w kawernach i kopalniach.

Właściwości azotanu magnezu – Mg(NO 3 ) 2

Mg(NO 3 ) 2       azotan magnezu

Masa cząsteczkowa Mg(NO 3 ) 2             148,32 g/mol (bezwodny)

Gęstość azotanu magnezu         2,3 g / cm 3 (bezwodny)

Temperatura topnienia azotanu magnezu          129°C

Temperatura wrzenia azotanu magnezu             330°C

Mg(NO 3 ) Zastosowania (azotan magnezu)

  • Azotan magnezu jest używany jako środek odwadniający do przygotowania stężonego kwasu azotowego.
  • Stosowany w produkcji petrochemii.
  • Stosowany jako odczulacz do płyt litograficznych.
  • Używany do produkcji saletry amonowej.
  • Stosowany w oczyszczaniu kwasu azotowego.
  • Stosowany w przemyśle jako regulator lepkości.
  • Stosowany w produkcji produktów rolnych.
  • Używany do produkcji tonerów i produktów barwiących.
  • Wykorzystywane w procesie jest wydobycie.

Reakcje azotanu magnezu

Dwuazotan magnezu reaguje z wodorotlenkiem metalu alkalicznego, tworząc:

Mg(NO 3 ) 2 + 2 NaOH → Mg(OH) 2 + 2 NaNO 3

Azotan magnezu ma duże powinowactwo do wody. W związku z tym ogrzewanie powoduje rozkład na tlenek magnezu, tlenki azotu i tlen.

2 Mg(NO 3 ) 2 → 2 MgO + 4 NO 2 + O 2 .

Zagrożenia dla zdrowia

Narażenie na Magniosan powoduje łagodne podrażnienie błon śluzowych. Objawy obejmują duszność i kaszel. Połknięcie dużych dawek może spowodować zawroty głowy, wymioty, osłabienie, zapaść. ból brzucha, krwawa biegunka i drgawki. W kontakcie ze skórą powoduje zaczerwienienie, ból i podrażnienie.

Podczas ogrzewania tego związku do rozkładu wydziela toksyczne opary tlenków azotu. Kontakt z utlenialnym związkiem może spowodować bardzo gwałtowne spalanie.