Categories Chemia

Molibdenian amonu: Zastosowanie, właściwości i specyfikacja produktu

Molibdenian amonu, znany również jako amonu molibdenian, jest związkiem chemicznym powszechnie stosowanym w różnych dziedzinach. W tym artykule dowiesz się o zastosowaniu, właściwościach i specyfikacji produktu tego związku.

1. Wprowadzenie do molibdenianu amonu

Molibdenian amonu, o wzorze sumarycznym (NH4)6Mo7O24 · 4H2O, jest powszechnie stosowany w przemyśle jako tetrahydrat. Jego masa molowa wynosi 1235,86 g/mol, a synonimem jest ammonium heptamolybdate tetrahydrate.

2. Zastosowanie molibdenianu amonu

Molibdenian amonu znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach. Jest wykorzystywany do produkcji nawozów sztucznych, jako opóźniacz palenia oraz w chemii analitycznej do strącania fosforanów.

2.1. Produkcja nawozów sztucznych

Amonium molibdenian jest często stosowany w produkcji nawozów sztucznych. Działa jako źródło molibdenu, pierwiastka niezbędnego do wzrostu i rozwoju roślin. Molibden jest ważnym składnikiem enzymów, które uczestniczą w procesach metabolicznych roślin, takich jak przemiana azotu.

2.2. Opóźniacz palenia

Molibdenian amonu ma także zastosowanie jako opóźniacz palenia w różnych materiałach. Działa jako katalizator reakcji chemicznych, które zachodzą podczas spalania, opóźniając proces palenia i zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

2.3. Chemia analityczna

W chemii analitycznej, molibdenian amonu jest używany do strącania fosforanów. Dzięki tej właściwości, może być stosowany do oznaczania zawartości fosforanów w próbkach, co jest istotne w wielu dziedzinach, takich jak nauka środowiskowa i analiza żywności.

3. Właściwości molibdenianu amonu

Molibdenian amonu ma określone specyfikacje i właściwości, które są istotne dla jego zastosowań. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych właściwości tego związku:

WłaściwośćZakres
Test (%)99,4 – 101,8
Test (jako MoO3) (%)81,0 – 83,0
Substancja nierozpuszczalna (ppm)max. 50
Wapń (Ca) (ppm)max. 10
Kadm (Cd) (ppm)max. 5
Chrom (Cr) (ppm)max. 5
Miedź (Cu) (ppm)max. 5
Żelazo (Fe) (ppm)max. 5
Potas (K) (ppm)max. 50
Magnez (Mg) (ppm)max. 5
Mangan (Mn) (ppm)max. 5
Sód (Na) (ppm)max. 50
Nikiel (Ni) (ppm)max. 5
Ołów (Pb) (ppm)max. 5
Cynk (Zn) (ppm)max. 5
Metale ciężkie (jako Pb) (ppm)max. 10
Metale ciężkie (ICP) ACS (%)max. 0,001
Chlorek (Cl) (ppm)max. 10
Azotan (NO3) (ppm)max. 20
Fosforan (PO4) (ppm)max. 5
Fosforan, arsenian, krzemian (ppm)max. 10
Siarczan (SO4) (ppm)max. 100

4. Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu molibdenianu amonu obejmuje ustalone zakresy dla różnych parametrów. Przy oznaczeniu zagrożeń, stosowane są piktogramy zgodne z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS).

Podsumowanie

Molibdenian amonu, o wzorze (NH4)6Mo7O24 · 4H2O, jest wszechstronnym związkiem chemicznym. Znajduje zastosowanie w produkcji nawozów sztucznych, jako opóźniacz palenia i w chemii analitycznej. Właściwości molibdenianu amonu są dokładnie określone i spełniają wymagania dotyczące jego zastosowań. Przy korzystaniu z tego związku zaleca się przestrzeganie odpowiednich zasad bezpieczeństwa i oznakowania substancji.