Categories Chemia

Fenol: Wszystko, co musisz wiedzieć o tej wszechstronnej substancji

Fenol, znany również jako hydroksybenzen lub kwas karbolowy, to organiczny związek chemiczny o formule sumarycznej C6H5OH. Jego numer CAS to 108-95-2, a masa molowa wynosi 94,11 g/mol. Fenol jest szeroko stosowany w różnych branżach, w tym w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym, paszowym i medycznym. W tym artykule dowiesz się więcej o właściwościach fenolu, jego zastosowaniach oraz o zagrożeniach związanych z tym związkiem chemicznym.

Spis treści

 1. Wprowadzenie do fenolu
 2. Właściwości fenolu
  • Gęstość
  • Granica wybuchowości
  • Temperatura zapłonu
  • Temperatura palenia się
  • Temperatura topnienia
  • Wartość pH
  • Prężność par
  • Gęstość nasypowa
  • Rozpuszczalność
 3. Zastosowanie fenolu
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł kosmetyczny
  • Przemysł gumowy
  • Przemysł paszowy
  • Przemysł medyczny
 4. Zagrożenia związane z fenolem
 5. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia
 6. Podobne produkty
 7. Przydatne linki
 8. Informacje dodatkowe
 9. Podsumowanie
 10. Pytania i odpowiedzi

1. Wprowadzenie do fenolu

Fenol, inaczej nazywany hydroksybenzenem lub kwasem karbolowym, to organiczny związek chemiczny, który można znaleźć w różnych produktach i substancjach. Jego struktura chemiczna, zbudowana z pięcioczłonowego pierścienia benzenu z przyłączonym do niego atomem tlenu i grupą hydroksylową, nadaje mu wiele unikalnych właściwości i zastosowań.

2. Właściwości fenolu

Fenol charakteryzuje się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, które mają znaczenie zarówno w laboratoriach chemicznych, jak i w różnych branżach przemysłowych. Oto kilka kluczowych właściwości fenolu:

Gęstość

Gęstość fenolu wynosi 1,07 g/cm3 przy temperaturze 20 °C. Ta właściwość ma znaczenie przy obliczaniu objętości potrzebnej do określonej ilości fenolu.

Granica wybuchowości

Granica wybuchowości fenolu wynosi od 1,3% do 9,5% (objętościowo). Oznacza to, że mieszanka powietrza i fenolu musi zawierać co najmniej 1,3% fenolu i nie więcej niż 9,5% fenolu, aby była wybuchowa.

Temperatura zapłonu

Temperatura zapłonu fenolu wynosi 81 °C. Oznacza to, że fenol jest łatwopalny i może zapalić się w obecności źródła o odpowiednio wysokiej temperaturze.

Temperatura palenia się

Temperatura palenia się fenolu wynosi 595 °C. Oznacza to, że fenol może palić się w wysokich temperaturach, co może stanowić zagrożenie pożarowe w niektórych sytuacjach.

Temperatura topnienia

Temperatura topnienia fenolu wynosi 40,8 °C. Jest to stosunkowo niska temperatura topnienia, co oznacza, że fenol może łatwo przechodzić ze stanu stałego w płynny w odpowiednich warunkach.

Wartość pH

Wartość pH fenolu wynosi 5 (w roztworze 50 g/l wodnym przy temperaturze 20 °C). Fenol jest zatem lekko kwasowy.

Prężność par

Prężność par fenolu wynosi 0,2 hPa przy temperaturze 20 °C. Jest to istotne przy określaniu parowania fenolu i jego obecności w powietrzu.

Gęstość nasypowa

Gęstość nasypowa fenolu wynosi 620 kg/m3. Ta wartość jest ważna przy przechowywaniu i transportowaniu fenolu w przemyśle.

Rozpuszczalność

Fenol jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, przy czym rozpuszczalność wynosi około 84 g/l. Ta właściwość czyni go łatwym do wykorzystania w różnych procesach chemicznych.

3. Zastosowanie fenolu

Fenol jest wszechstronnym związkiem chemicznym, który znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Oto kilka głównych obszarów, w których fenol jest wykorzystywany:

Przemysł farmaceutyczny

Fenol jest stosowany w produkcji wielu leków i substancji farmaceutycznych. Jego właściwości antyseptyczne czynią go skutecznym środkiem dezynfekującym, który może być stosowany w różnych preparatach farmaceutycznych.

Przemysł kosmetyczny

W przemyśle kosmetycznym fenol jest stosowany w produkcji różnych produktów, takich jak kremy, dezodoranty, szminki i inne kosmetyki. Jego właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne czynią go atrakcyjnym składnikiem w produktach do pielęgnacji skóry.

Przemysł gumowy

Fenol jest stosowany w przemyśle gumowym do produkcji różnych elastomerów i gum syntetycznych. Ma zdolność do tworzenia trwałych wiązań chemicznych z gumą, co przyczynia się do poprawy wytrzymałości i elastyczności produktów gumowych.

Przemysł paszowy

Fenol jest stosowany w przemyśle paszowym jako dodatek do pasz dla zwierząt. Ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, które pomagają w utrzymaniu zdrowia zwierząt.

Przemysł medyczny

W medycynie fenol jest stosowany jako miejscowy środek antyseptyczny oraz analiza chemiczna odczynnika. Ma właściwości dezynfekujące, które pomagają w zwalczaniu infekcji i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób.

4. Zagrożenia związane z fenolem

Podczas obchodzenia się z fenolem należy zachować ostrożność, ponieważ może być on szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo stosowania fenolu zależy od odpowiedniego szkolenia, przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej.

5. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Fenol jest oznaczany odpowiednimi piktogramami, które określają rodzaj zagrożenia, jakie może stwarzać. Piktogramy te są częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Przykładowe piktogramy, które można znaleźć na opakowaniach fenolu, to czaszka i skrzyżowane piszczele, oznaczające substancję bardzo toksyczną.

6. Podobne produkty

Oprócz fenolu na rynku dostępne są również inne substancje chemiczne, które mają podobne zastosowania. Oto kilka przykładów:

7. Przydatne linki

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem fenolu lub szukasz dodatkowych informacji, oto kilka przydatnych linków:

8. Informacje dodatkowe

Ważne jest, aby przed korzystaniem z fenolu zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności dostępnymi na stronie internetowej dostawcy. Należy również zwrócić uwagę na zasady płatności i wysyłki, aby uniknąć nieporozumień.

9. Podsumowanie

Fenol to wszechstronny związek chemiczny o szerokim zastosowaniu w różnych branżach przemysłowych. Jego właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne i antybakteryjne czynią go atrakcyjnym składnikiem w wielu produktach farmaceutycznych, kosmetycznych i przemysłowych. Jednak należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z fenolem, ponieważ może być on szkodliwy dla zdrowia i środowiska.

10. Pytania i odpowiedzi

Jakie są inne nazwy fenolu?

Fenol jest również znany jako hydroksybenzen lub kwas karbolowy.

Jakie są główne zastosowania fenolu?

Fenol jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym, paszowym i medycznym.

Czy fenol jest niebezpieczny dla zdrowia?

Fenol może być szkodliwy dla zdrowia, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nim i stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Jakie są właściwości fizyczne fenolu?

Fenol charakteryzuje się gęstością 1,07 g/cm3, temperaturą zapłonu 81 °C, temperaturą palenia się 595 °C i temperaturą topnienia 40,8 °C.

Czy fenol jest rozpuszczalny w wodzie?

Tak, fenol jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jego rozpuszczalność wynosi około 84 g/l w roztworze wodnym.

Czy fenol ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym?

Tak, fenol jest wykorzystywany w produkcji leków i substancji farmaceutycznych ze względu na swoje właściwości antyseptyczne i dezynfekujące.

Jakie są zagrożenia związane z fenolem?

Fenol może być szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska. Należy zachować ostrożność i stosować odpowiednie środki ochrony osobistej podczas obchodzenia się z nim.

Czy fenol jest wybuchowy?

Fenol może być wybuchowy w odpowiednich warunkach. Jego granica wybuchowości wynosi od 1,3% do 9,5% (objętościowo).

Gdzie mogę kupić fenol?

Fenol jest dostępny w sklepach chemicznych i internetowych. Można go zakupić również u specjalistycznych dostawców substancji chemicznych.

Czy fenol jest toksyczny dla zwierząt?

Fenol może być toksyczny dla zwierząt. Należy zachować ostrożność i unikać podawania go zwierzętom lub kontaktu zwierząt z miejscami, w których znajduje się fenol.

Czy fenol ma zastosowanie w przemyśle kosmetycznym?

Tak, fenol jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako składnik wielu kosmetyków, takich jak kremy, dezodoranty i szminki. Jego właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne czynią go atrakcyjnym składnikiem w produktach do pielęgnacji skóry.