Categories Chemia

Kwas Pikrynowy: Właściwości, Zastosowanie i Bezpieczeństwo

Kwas pikrynowy, znany również jako 2,4,6-trinitrofenol, jest organicznym związkiem chemicznym z grupy związków nitrowych i fenoli. Jego wzór chemiczny to C₆H₂(NO₂)₃(OH), a masa molowa wynosi 229,11 g/mol. Kwas pikrynowy jest krystalicznym ciałem stałym o żółtym zabarwieniu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej właściwościom, zastosowaniu oraz bezpieczeństwu tego związku.

Właściwości kwasu pikrynowego

Postać krystaliczna

Kwas pikrynowy występuje w postaci krystalicznej, tworząc żółte kryształy o gęstości 1,8 g/cm³ przy temperaturze 20°C. Jego temperatura topnienia wynosi 122,5°C, a temperatura wrzenia przekracza 300°C, co prowadzi do wybuchu. Wartość pH kwasu pikrynowego wynosi 1,21 przy stężeniu 1,40% i temperaturze 20°C. Jest on słabo rozpuszczalny w wodzie (14 g/l H₂O przy 20°C), ale dobrze rozpuszcza się w innych rozpuszczalnikach, takich jak alkohol etylowy, eter etylowy, aceton, benzen, kwas octowy, pirydyna i chloroform.

Otrzymywanie kwasu pikrynowego

Istnieją różne metody otrzymywania kwasu pikrynowego. Jedną z najpopularniejszych jest nitrowanie kwasu p-hydroksybenzenosulfonowego, który jest otrzymywany przez sulfonowanie fenolu. Inną metodą jest reakcja benzenu z roztworem azotanu rtęci(II) w kwasie azotowym. Otrzymany kwas pikrynowy może być używany w różnych dziedzinach ze względu na swoje właściwości.

Zastosowanie kwasu pikrynowego

Kwas pikrynowy ma wiele zastosowań ze względu na swoje właściwości wybuchowe i barwiące.