Categories Chemia

Kwas azotowy: najważniejsze informacje

Kwas azotowy (HNO3) jest jednym z najważniejszych kwasów nieorganicznych, będąc kluczowym składnikiem wielu nawozów i surowcem chemicznym o ogromnym znaczeniu na całym świecie [^1^]. Jego zastosowanie obejmuje wiele dziedzin, a zapotrzebowanie na ten związek stale rośnie [^1^].

Właściwości kwasu azotowego

Kwas azotowy, zwany również kwasem azotowym (V), to bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i właściwościach żrących [^1^]. Jest silnym utleniaczem, co sprawia, że może reagować z różnymi substancjami, w tym metalami, niemetalami i nieaktywnymi metalami [^1^]. Stężony kwas azotowy jest substancją niebezpieczną dla zdrowia, powodującą poważne oparzenia skóry, a nawet śmierć w przypadku spożycia [^1^].

Produkcja kwasu azotowego

Kwas azotowy można otrzymać poprzez reakcję dwutlenku azotu z wodą. Proces Ostwalda jest najpopularniejszą metodą produkcji kwasu azotowego w skali przemysłowej, polegającą na katalitycznym utlenianiu amoniaku do tlenku azotu [^1^]. W laboratoriach możliwe jest również otrzymanie kwasu azotowego poprzez reakcję saletry potasowej z kwasem siarkowym [^1^].

Zastosowania kwasu azotowego

Kwas azotowy ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach. Jest głównym składnikiem nawozów mineralnych, takich jak azotan amonu, które są szeroko stosowane w rolnictwie [^1^]. Kwas azotowy może być również wykorzystywany w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża [^1^]. W przemyśle chemicznym jest używany jako prekursor do produkcji organicznych związków azotu, takich jak nitrobenzeny