Categories Chemia

Dimetylosulfotlenek – Właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowania medyczne i alternatywne

Dimetylosulfotlenek, znany również jako DMSO, jest organicznym związkiem chemicznym z grupy sulfotlenków. Ze względu na swoją polarność, DMSO jest mieszalny z wodą i może służyć jako rozpuszczalnik dla związków nieorganicznych, takich jak chlorek sodu. Jest to rozpuszczalnik aprotyczny, który wykazuje silne zdolności solwatujące.

Atom siarki w DMSO może działać jako centrum nukleofilowe wobec miękkich kwasów i zasad, podczas gdy atom tlenu może reagować jako elektrofil wobec twardych elektrofili. Na przykład, DMSO może reagować z jodkiem metylu, tworząc jodek trimetylosulfoksoniowy. Podobne reakcje alkilowania mogą nastąpić przy użyciu bromku metylu, azotanu, tosylanu i brosylanu metylu.

Związki trimetylosulfoksoniowe są stosunkowo trwałe i mogą być krystalizowane z wody, podczas gdy pochodne O-metylowe ulegają szybkiej hydrolizie. Po odprotonowaniu, sole trimetylosulfoksoniowe mogą tworzyć ylidy siarkowe, które znajdują zastosowanie w reakcjach przyłączania grupy metylenowej do wiązania podwójnego.

DMSO ma również pewne zastosowania medyczne. Jest stosowany miejscowo w celu ułatwienia przenikania leków do krwiobiegu. Ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, dlatego stosuje się go w formie iniekcji do łagodzenia bólu i obrzęku pęcherza w stanach zapalnych. DMSO jest także stosowany jako środek weterynaryjny. Preparaty handlowe, takie jak Dimethyl Sulfoxide Irrigation USP, Kemsol Liquid 70% i Rimso-50, są dostępne na rynku.

Oprócz zastosowań medycznych, DMSO znajduje zastosowanie w chemii organicznej. W połączeniu z czynnikami aktywującymi, takimi jak DCC lub chlorek oksalilu, DMSO może być stosowane jako łagodny czynnik utleniający w reakcjach utleniania Pfitznera-Moffatta i Swerna.

W medycynie alternatywnej, DMSO jest stosowany jako preparat pseudoleczniczy w przypadku różnych schorzeń, takich jak dna moczanowa, zaburzenia psychiczne, rozedma płuc i nowotwory. Jednak brakuje naukowych dowodów na skuteczność takich terapii, a stosowanie DMSO może być niebezpieczne ze względu na jego potencjalną toksyczność i brak standardów farmaceutycznych w zakresie czystości.

W latach 80. XX wieku, problemem w USA był nieprawidłowy medyczny stosunek do DMSO, co skłoniło American Cancer Society do opublikowania ostrzeżenia przed jego stosowaniem. FDA również prowadziło działania przeciwko osobom oferującym DMSO jako lek.

Wnioski dotyczące DMSO w medycynie alternatywnej są niejednoznaczne, a jego stosowanie powinno być rozważane ostrożnie. Istnieje wiele kontrowersji wokół tego związku, dlatego zaleca się unikanie jego używania, zwłaszcza w przypadku braku wystarczających badań naukowych potwierdzających jego skuteczność i bezpieczeństwo.

Warto zauważyć, że DMSO ma również zastosowanie jako rozpuszczalnik, środek czyszczący, odczynnik analityczny, reagent oraz krioprotektant. Jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, nauka i medycyna.

Wnioski dotyczące Dimetylu sulfotlenek są oparte na dostępnych informacjach naukowych i medycznych, jednak zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii związanej z DMSO.