Categories Chemia

Metyloamina 40%

Metyloamina 40%

Dodaj metyloaminę do paszy dla drobiu, aby zwiększyć wzrost i zmniejszyć śmiertelność

Metylamina 40% jest ważnym związkiem organicznym, który ma wiele zastosowań. Znajduje się w niektórych produktach spożywczych, a także jako produkt uboczny w produkcji innych substancji chemicznych. Metylamina jest naturalnie występującym związkiem chemicznym, który jest produkowany przez kurczaki, gdy jedzą one pewne rośliny. W tym artykule wyjaśniono, czym jest metyloamina, jak jest produkowana przez kurczaki i jak dodanie jej do paszy dla drobiu może zwiększyć wzrost i zmniejszyć śmiertelność kurcząt.

# Co to jest metyloamina?

Metyloamina jest związkiem organicznym, który jest również znany jako dimetyloamina lub monoetyloamina. Jest to alkan zawierający azot, który występuje również w tkankach ludzkich i zwierzęcych. Jest naturalnie wytwarzana przez wiele rodzajów bakterii, roślin, ryb i zwierząt. Najczęstszym źródłem metyloaminy u drobiu jest bakteria Pseudomonas.

# Jak powstaje metyloamina w drobiu?

Jelita kurcząt i odchody jelitowe są głównymi źródłami metyloaminy u drobiu. Bakterie w tych źródłach wytwarzają metyloaminę z amoniaku. Proces ten nazywany jest deaminacją. Metylamina produkowana przez bakterie może być następnie rozłożona przez enzymy do związków, które są wykorzystywane do energii i budowy białek.

# Metylamina wpływa na wzrost i śmiertelność kurcząt

Ptaki drobiowe mogą produkować metyloaminę z bakterii znajdujących się w ich żwaczu. Deaminacja amoniaku do metyloaminy powoduje wzrost tempa wzrostu ptaków. Metylamina wpływa na tempo wzrostu kurcząt tylko w momencie, gdy ją spożywają. Poziom metyloaminy we krwi i tkankach ptaków spada wkrótce po wprowadzeniu metyloaminy do organizmu ptaków. Oznacza to, że poziom metyloaminy nie wpływa na śmiertelność lub zdrowie kurcząt.

Korzyści z dodawania metyloaminy do paszy dla drobiu

 • Metylamina wpływa na tempo wzrostu, a nie na śmiertelność czy zdrowie.
 • Metylamina wspomaga wzrost mięśni i kości. Nie jest ona wykorzystywana przez ptaki na energię.
 • Metylamina może zwiększyć ilość białka w tkankach mięśniowych i kostnych ptaków.
 • Metylamina zwiększa ilość białka w paszy dla ptaków o około 1%. Nie ma to wpływu na ilość całkowitej paszy potrzebnej kurczętom.
 • Metyloamina nie zmienia ilości skrobi w paszy.
 • Metyloamina nie zmniejsza objętości paszy wykorzystywanej przez kurczęta.
 • Metyloamina nie wpływa na smak paszy, zachowania żywieniowe ptaków ani na ich odchody.
 • Metyloamina nie powoduje problemów żołądkowo-jelitowych u kurcząt.

Streszczenie.

 • Metyloamina zwiększa tempo wzrostu kurcząt.
 • Metyloamina jest produkowana przez bakterie w odchodach jelita ślepego kurcząt.
 • Metyloamina zwiększa ilość białka w paszy dla kurcząt.
 • Metyloamina nie wpływa na ilość skrobi w paszy.
 • Metyloamina nie zmniejsza objętości paszy wykorzystywanej przez kurczęta.
 • Metyloamina nie zmienia smaku paszy ani zachowań żywieniowych ptaków.
 • Metyloamina powoduje problemy żołądkowo-jelitowe u kurcząt.

Przeżuwacze, takie jak bydło, owce i kozy, mają w jelicie bakterie zwane bakteriami półksiężycowatymi, które produkują metyloaminę. Bydło ma najwyższy poziom produkcji metyloaminy na świecie. Metylamina jest produkowana przez te bakterie, aby pomóc bakteriom żwacza zwierząt w bardziej efektywnym rozkładaniu celulozy roślinnej. Poziom metyloaminy w żwaczu przeżuwaczy wzrasta, gdy jedzą one rośliny o większej ilości metyloaminy.

# Co to jest metyloamina?

Metyloamina jest ważnym związkiem organicznym, który ma wiele zastosowań. Występuje w niektórych pokarmach i jako produkt uboczny w produkcji innych chemikaliów. Pasza dla kurcząt zawiera metyloaminę jako produkt uboczny bakterii, które produkują ją w ich odchodach jelitowych.

# Metylamina wpływa na wzrost i śmiertelność kurcząt

Metyloamina jest naturalnie występującym związkiem chemicznym produkowanym przez kurczaki, gdy jedzą niektóre rośliny. Wpływa na tempo wzrostu kurcząt, ale nie wpływa na ich śmiertelność lub zdrowie.

# Metyloamina nie wpływa na objętość paszy, ilość paszy ani jej jakość

Pasza, do której dodawana jest metyloamina, nie zawiera żadnych nietypowych produktów ubocznych ani zanieczyszczeń. Metyloamina jest produktem ubocznym bakterii, które wytwarzają odaminowany amoniak w odchodach jelita ślepego kurcząt.

# Korzyści z dodawania metyloaminy do paszy dla drobiu

Metylamina wpływa na tempo wzrostu, a nie na śmiertelność czy zdrowie. Metylamina wspomaga wzrost mięśni i kości. Nie jest ona wykorzystywana przez ptaki do produkcji energii. Metylamina może zwiększyć ilość białka w tkankach mięśniowych i kostnych ptaków. Metylamina zwiększa ilość białka w paszy dla ptaków o około 1%. Nie ma to wpływu na ilość całkowitej paszy potrzebnej kurczętom. Metyloamina nie zmienia ilości skrobi w paszy. Metyloamina nie zmniejsza objętości paszy wykorzystywanej przez kurczęta. Metylamina nie zmienia smaku paszy ani zachowań żywieniowych ptaków.

Podsumowanie.

 • Metyloamina wpływa na tempo wzrostu kurcząt.
 • Metyloamina jest produkowana przez bakterie w odchodach jelita ślepego kurcząt.
 • Metyloamina jest produktem ubocznym bakterii, które deaminują amoniak w odchodach jelitowych kurcząt.
 • Metyloamina wpływa na tempo wzrostu kurcząt, ale nie na ich śmiertelność czy zdrowie.
 • Metylamina w paszy nie zmienia ilości, objętości ani jakości paszy.
 • Metylamina jest produktem ubocznym bakterii i nie jest szkodliwa.