O sześciowodzie azotanu magnezu

Azotan magnezu jest wysoce rozpuszczalnym w wodzie krystalicznym źródłem magnezu do zastosowań kompatybilnych z azotanami i niższym (kwaśnym) pH. Związki azotanowe są na ogół rozpuszczalne w wodzie. Materiały azotanowe są również środkami utleniającymi. Po zmieszaniu z węglowodorami związki azotanowe mogą tworzyć palną mieszaninę. Azotany są doskonałymi prekursorami do produkcji związków o ultra wysokiej czystości oraz niektórych materiałów katalitycznych i nanoskalowych (nanocząstki i nanoproszki). Wszystkie azotany metali są solami nieorganicznymi danego kationu metalu i anionu azotanowego. Anion azotanowy jest jednowartościowym (-1 ładunkiem) poliatomowym jonem składającym się z pojedynczego atomu azotu jonowo związanego z trzema atomami tlenu (symbol: NO3) o łącznej wadze 62,05. Sześciowodzian azotanu magnezu jest na ogół natychmiast dostępny w większości tomów. Ultra wysoka czystość, wysoka czystość, Można rozważyć formy submikronowe i nanoproszkowe. Produkujemy również roztwór azotanu magnezu. VICHEMIC produkuje w wielu standardowych klasach, w tym Mil Spec (klasa wojskowa); ACS, odczynnik i klasa techniczna; klasa spożywcza, rolnicza i farmaceutyczna; Klasa optyczna, USP i EP/BP i jest zgodna z obowiązującymi normami testowania ASTM. Dostępne są dodatkowe informacje techniczne, badawcze i dotyczące bezpieczeństwa . Poproś o wycenę , aby otrzymać informacje o cenach na podstawie Twoich specyfikacji. Klasa optyczna, USP i EP/BP jest zgodna z obowiązującymi normami testowania . Dostępne są dodatkowe informacje techniczne, badawcze i dotyczące bezpieczeństwa. Poproś o wycenę , aby otrzymać informacje o cenach na podstawie Twoich specyfikacji.