Magnez

Magnez jest o jedną trzecią lżejszy od aluminium i poprawia właściwości mechaniczne, produkcyjne i spawalnicze aluminium, gdy jest stosowany jako środek stopowy. Wysoka czystość (99,999%) Cel rozpylania magnezu (Mg)Służy do budowy samolotów, satelitów i rakiet. Związki magnezu , głównie tlenek magnezu , są stosowane jako materiał ogniotrwały w wyłożeniach pieców do produkcji żelaza i stali, metali nieżelaznych , szkła i cementu. Magnez o wysokiej czystości znajduje się w suplementach diety. Magnez jest dostępny jako metal i związki o czystości od 99% do 99,999% (od klasy ACS do bardzo wysokiej czystości). Formy pierwiastkowe lub metaliczne obejmują peletki, pręty, druty i granulki do celów odparowywania materiału źródłowego. Tlenek magnezu jest dostępny w postaci proszku i gęstych granulek do takich zastosowań, jak powlekanie optyczne i aplikacje cienkowarstwowe. Tlenki wydają się być nierozpuszczalne. Fluorek magnezu jest inną nierozpuszczalną postacią do zastosowań, w których tlen jest niepożądany, takich jak metalurgia, chemiczne i fizyczne osadzanie z fazy gazowej oraz w niektórych powłokach optycznych. Magnez jest również w rozpuszczalnej postaci, w tym chlorek magnezu , azotan magnezu i octan magnezu . Związki te można wytwarzać w postaci roztworów o określonych stechiometrii.